Bergen Forum

Innholdsleverandør til nettsider, markedsføring, analyse av data og teknisk administrasjon av nettsider. Kontaktpunkt for for nettsider.

Content Management for websites, marketing and storytelling, analysis of data and technical administration of websites. Point of Contact for Websites.

Facebook: 130.000 followers.

Point of Contact and 1. Line Support
Tel. (+47) 906 24 810.
kontakt@bergenforum.no