Freelance Webmaster Norge – Vi hjelper deg teknisk med nettsiden din

Vi hjelper deg med å oppdatere programvare og tekniske løsninger for nettsiden din. Vår spesialitet er WordPress.

Da slipper du å ansette noen fast for å løse oppgaver som dukker opp underveis. Vi jobber via internett fra våre egne kontorer så slipper du utgifter til ekstra kontorplasser. Dersom ønskelig kan vi avtale andre løsninger.

Vi tilbyr fast support avtale og enkeltoppdrag.

Vi letter arbeidsbyrden for deg

I dag driver vi flere nettsider, dette inkluderer tjenester som:

  • installasjon av programvare
  • oppdatering av programvare
  • valg og installasjon av wordpress plugins
  • daglig drift av nettsider
  • kontakt og oppfølging av webhotell (web hosts)
  • analyse av brukere på nettsidene
  • analyse av innhold på nettsider
  • gi konkrete forslag til endringer for bedre måloppnåelse

Dette kan vi også gjøre for deg slik at du slipper å bruke tid på dette og heller fokusere på driften av firmaet, samt firmaets strategi og mål.